Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SOA-1010 Film, fortolkning og antropologisk forståelse - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk emne på bachelorstudiet i sosialantropologi. Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

I dette kurset utforsker vi hvordan en går fra konkrete observasjoner til fortolkning av hendelser og antropologisk kunnskap.

Etnografisk feltarbeid er en av antropologiens viktigste metoder. Bruk av video gir nye muligheter til analyse av adferd på en måte som kan utfordre og nyansere det antropologiske idealet om deltakende observasjon.

Emnet søker å problematisere og systematisere oppdagelsesprosessen i sosialantropologisk forskning ved å ta utgangspunkt i video-opptak og utdrag fra filmer. Bilder representerer handlinger konkret og direkte til seeren. I studier av filmede hendelsesforløp ligger muligheter for utvikling av nye forståelser av sosiale situasjoner.

Bruk av film og video på denne måten har vært nyttig for studier av menneskelig samhandling, forståelse av følelsesuttrykk og av kroppslig kunnskap og har også betydd gjennombrudd i forståelse av hvordan dyr kommuniserer.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal:

Ferdigheter:

Studenten skal:

Kompetanse:

Studenten skal:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk / Skandinavisk

Undervisning

Undervisningen består av 10 dobbeltimer med forelesninger og ca 4 filmseminar.