Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SOK-2012 Økonomiske insentiver - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

SOK-2004 Risk and incentives 10 stp

Innhold

I dette faget lærer studenten å forstå hvordan mennesker responderer på insentiver i enkle strategiske situasjoner. Faget tar utgangspunkt i adferdsøkonomiske teorier for hvordan menneskelig tenkning og adferd i noen situasjoner systematisk avviker ifra det rasjonelle på predikerbare måter. Vi ser også på forståelse av rettferdighet, forholdet mellom nytte i nåtid og fremtid, og, klassiske biaser i beslutningstaking. Videre diskuteres det hvordan økonomiske eksperimenter brukes til å kartlegge menneskelig adferd. Faget har tre deler. Del en utvikler forståelse for rasjonalitet og brudd på rasjonalitet. Del to tar for seg ett sett med teorier og funn som kategoriserer systematiske brudd på rasjonalitet. Del tre tar for seg eksperimentell økonomi.

Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten

FERDIGHETER

Kandidaten

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid