Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SOK-2030 Næringsøkonomi og konkurransestrategi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

BED-3014 Konkurransestrategi 10 stp

Innhold

En grunnleggende forståelse av hvordan markeder og bransjer fungerer er viktig kunnskap både for bedrifter som skal utforme en strategi for å overleve og tjene penger i markedet, og for myndigheter som skal påse at markedene fungerer på en god måte sett i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Kurset tar blant annet for seg bedriftenes valg av strategi når de skal forholde seg til andre aktører: leverandører, kunder, konkurrenter og myndigheter.

Python brukes som verktøy i kurset


Hva lærer du

KUNNSKAP

Kandidaten...

FERDIGHETER

Kandidaten...

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformen vil være en kombinasjon av forelesninger, seminar, gruppearbeid, presentasjoner og tilbakemeldinger, med fokus på problembasert læringsmetode. Studentene må påregne å delta i obligatorisk gruppearbeid.