Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SPL-3002 Vitenskapsteori for plan- og kulturstudier - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for samfunnsvitenskap

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på mastergrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse, men kan også tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omhandler grunnlagsproblemer og vitenskapsteori som knyttes til teorier som er relevante for sentrale temaer i studiet: Kulturelle prosesser, kjønn, institusjoner og organisasjoner i hverdagsliv, næring og politikk, offentlig styring og planlegging.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad i samfunnsplanlegging og kulturforståelse eller bachelorgrad hvor en fordypning på minimum 80 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige emner inngår, eller tilsvarende. Fordypningen skal inneha en progresjon der minimum 30 studiepoeng er på 2000-nivå (påbyggingsnivå) eller tilsvarende. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene.

Søknadskode 9371.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten kan:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter: Forelesninger og seminar: 10 dobbeltimer forelesninger og 10 enkelttimer seminar. Det tilbys kun undervisning og eksamen i høstsemesteret.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.