Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

STA-0001 Brukerkurs i statistikk 1 - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk i ulike studieprogram. Det kan også tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

STA-6051 Innføring i statistikk og sannsynlighet for lærere 5 stp

Innhold

Beskrivende statistikk for en og to variabler. De vanligste sannsynlighetsmodellene (binomisk, normal, m.fl.). Estimering, konfidensintervall og hypotesetesting. Regresjon og variansanalyse. Ikke-parametriske tester. Analyse av tabelldata.

Emnet vil gi et grunnlag for å gjennomføre enkle statistiske analyser av telledata og kontinuerlige data, en eller flere variabler samlet. Statistikkpakker benyttes, men det er ikke nødvendig for å gjennomføre kurset.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten:

Anbefalte forkunnskaper er MAT-1001 Kalkulus 1 eller tilsvarende.

Søknadskode 9336 - enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Etter avsluttet kurs skal studenten kunne/ha kjennskap til:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger: Ca. 40 t. Øvelser: Ca. 30 t