Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SVF-1203 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SVF-1601 Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging 10 stp

Innhold

Rammer for emnet er kommunal beredskap og planlegging, herunder arealplanlegging, samt planleggingsprosesser på kommunalt nivå.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

Ferdigheter:

Studenten...

Generell kompetanse:

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesninger, 12 timer øviger/sminarer. Øvingeoppgaver og obligatorisk semesteroppgave.