Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SVF-1205 Introduksjon til samfunnssikkerhet - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SS120 Risikosamfunnet og samfunnets infrastruktur 10 stp

Innhold

Rammen for emnet er samfunnsfaglig teori om risiko og risikosamfunnet. Det gis en grunnleggende innføring i begrepene risiko og samfunnssikkerhet. Teorier om ulike perspektiver på risiko, risikopersepsjon og myndigheters styring av risiko er sentralt. I et globalt perspektiv ser vi på risikosamfunnet og hvilken betydning det kan ha nasjonalt. Videre studeres robusthet og sårbarhet i samfunnets infrastruktur både nasjonalt og internasjonalt..

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten...

Ferdigheter:

Studenten...

Generell kompetanse:

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesninger, 24 timer øvinger.