Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SYD-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie - 12 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLD Bachelor i sykepleie (deltid, samlingsbasert) ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SYS-2190 Praksisstudier i medisinsk sykepleie 12 stp

Innhold

-

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten:

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

1. praksisrullering:

2. praksisrullering:

3. praksisrullering:

4. praksisrullering:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

Utøvelse av sykepleie til pasienter og pårørende under veiledning. Refleksjon med bakgrunn i praksiserfaringer og teori fra første og andre studieenhet. Selvstudium. Casebasert jobbing og refleksjon.

Oppstartsamtale, midt og sluttvurdering

Gruppeveiledning x 2 (refleksjonsdag)