Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SYP-1130 Hygiene og mikrobiologi - 3 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPL Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SYD-1130 Hygiene og mikrobiologi 3 stp

Innhold

Generell mikrobiologi, smittekjede og grunnleggende hygiene, smitteforebygging på individ- og populasjonsnivå.

Emnet danner grunnlaget for utøvelse av sykepleie. Hygiene er en viktig del av emnet Praksisforberedelse1.


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

Ferdigheter:

Kandidaten:

Generell kompetanse:

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes. 

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. Forskrift om studier og eksamener § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, elæringsressurser eller seminar.