Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SYP-1191 Prosjektpraksis barn og unge - 3 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPL Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SYD-1191 Prosjektpraksis barn og unge 3 stp

Innhold

Normalutvikling hos barn og unge inkludert rettigheter og behov. Helsefremmende og forebyggende praksis.

Sikkerhetsopplæring: Gjennomgang av sikkerhetsprosedyrer i praksisfeltet. Taushetsplikt, politiattest, egenerklæring om tuberkulose og MRSA skal være levert ved oppstart til studiet. Manglende dokumentasjon fra kandidaten vil føre til at vedkommende ikke får delta i praksisstudier.


Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten

Ferdigheter:

Kandidaten

Generell kompetanse:

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på norsk. Samisk språk kan benyttes der alle forstår samisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes.

Eksamensspråket er norsk. Studenter kan søke om å få oppgavesett og/eller besvare eksamen på et annet språk enn det som er fastsatt i emnebeskrivelsen jf. forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, praksisbesøk/observasjonspraksis, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar. All undervisning i emnet er obligatorisk.