Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SYS-2610 Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte lidelser - 8 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SYP-2610 Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte lidelser 8 stp

Innhold

Emnet omhandler hvordan helsetilstand og utviklingsmuligheter til mennesker med komplekse og sammensatte lidelser påvirkes av samspillet mellom ulike faktorer i samfunnet.

Hva lærer du

Kunnskaper: Kandidaten

Ferdigheter: Kandidaten

Generell kompetanse:

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på nordsamisk.

Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes som undervisningsspråk.

Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også.

Eksamensspråket er nordsamisk, norsk eller andre skandinaviske språk.

Se for øvrig forskrift om studier og eksamener ved UiT - Norges arktiske universitet, § 20.


Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar.