Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

SYS-2690 Praktiske studier i sykepleiefag og ledelse - 12 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for helse- og omsorgsfag

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved B-SYKEPLS Bachelor i sykepleie, studiested Kautokeino ved UiT Norges arktiske universitet og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SYP-2690 Praksisstudier i sykepleiefaglig ledelse 12 stp

Innhold

Praksisstudier i sykepleiefaglig ledelse. 8 ukers obligatorisk praksisstudium - 320 timer

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kandidaten:

Ferdigheter: Kandidaten:

Generell kompetanse:

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Det blir i hovedsak undervist på nordsamisk. Andre skandinaviske språk og engelsk kan benyttes som undervisningsspråk. Språket i undervisningsmateriell og aktuell faglitteratur er i hovedsak norsk, men andre skandinaviske språk eller engelsk benyttes også. Eksamensspråket er nordsamisk. Se for øvrig forskrift for eksamen ved UiT - Norges arktiske universitet, § 11.

Undervisning

I emnet vil det kunne bli anvendt selvstudium, forelesning, gruppearbeid med eller uten veiledning, simulering, casebasert læring, e-læringsressurser eller seminar