Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

TEK-1519 Teknisk realfag - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for industriell teknologi

Emnetype

Grunnlagsemne i matematikk og fysikk for y-vei - studiested Mo.

Innhold

Vårsemester matematikk + fysikk

Matematikk

Fysikk


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og regneøvelser,.

Forelesninger gir oversikt over emnets faglige innhold (kunnskap) og inspirerer til egenaktivitet hos studentene (ferdigheter) ved at eksempler gjennomgås og fordelene ved bruk av kalkulator og andre beregningsverktøy illustreres.

Regneøvelser forutsetter at studentene selv er aktive (ferdigheter). Under veiledning kan regneøvelsene føre til dypere forståelse (kunnskap) i vekselvirkning mellom instrumentelle aktiviteter og teori.

Regneøvelser i grupper skal også være med på å utvikle studentenes kommunikative evner innenfor matematikk og fysikk (generell kompetanse).