Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

VPL-1211 Likeverd i kultur og samfunnsdeltakelse - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for vernepleie

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:


Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0750 Samhandling, etikk og grunnleggende akademiske ferdigheter i helse– og sosialfag , VPL-1201 Faget, yrket og yrkesrollen. Den helse- og sosialfaglige kompetansen, VPL-1203 Menneskets psykologi, utvikling og læring, VPL-1204 Legemiddelregning, farmakologi og førstehjelp, VPL-1205 Vitenskap og samfunn, VPL-1206 Kommunikasjon og samhandling, VPL-1207 Kommunikasjon og relasjoner i praksis (praksis 1), VPL-1208 Miljøterapi, habilitering og rehabilitering, VPL-1209 Helse og omsorg

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, seminar, prosjektarbeid, prosessorientert skriving og nettbaserte læringsaktiviteter.

Læringsaktiviteter vil foregå i klasserom og ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Læringsaktiviteter vil også foregå blant annet i samarbeid med praksisfeltet og brukerrepresentanter. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 480 timer inkludert selvstudium.