Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

VPL-1302 Introduksjon til vernepleieryrket, menneskets psykologi, utvikling og læring - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for vernepleie

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorstudiet i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamen vil hovedsaklig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, aktiviteter og dialogbasert samhandling. Læringsaktivitetene vil foregå både indviduelt og i grupper på ulike arenaer.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 480 timer inkludert selvstudium.