Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

VPL-2016 Vernepleierfaglig fordypning - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for vernepleie

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:


Obligatorisk forkunnskapskrav

VPL-1211 Likeverd i kultur og samfunnsdeltakelse, VPL-1212 Velferd, psykisk helse, rus, VPL-1213 Velferdsendring i praksis (praksis 3)

Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, seminar, prosessorientert skriving og nettbaserte læringsaktiviteter.

Forventet arbeidsomfang er på ca. 440 timer inkludert selvstudium.