Skriv ut Lukk vindu


 

Vår 2024

VPL-2314 Tverrprofesjonelt samarbeid - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for vernepleie

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på Bachelor i vernepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Sentrale temaer i emnet er:


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, refleksjonsgrupper, prosjektarbeid, prosessorientert skriving, nettbaserte læringsaktiviteter og seminar.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe. Forventet arbeidsomfang er på ca. 120 timer inkludert selvstudium.