Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

REI-3204 HR i reiseliv - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for reiseliv og nordlige studier

Emnetype

Emnet er obligatorisk på erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studieprogrammet er oppfylt.

Innhold

Emnet vektlegger at studentene skal tilegne seg teoretiske og analytiske egenskaper som omsettes til praktiske ferdigheter når det gjelder å lede mennesker med ulik kultur og språkbakgrunn. Følgende delemner vil bli undervist om i undervisning og gruppearbeid


Opptakskrav

Emnet er obligatorisk på erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studieprogrammet er oppfylt.

Søknadskode 9371

Opptakskravet til studiet er bachelorgrad eller tilsvarende grad, samt minst 2 års praktisk erfaring fra reiselivsnæringen eller annen relevant næring som hotell, restaurant og opplevelsesbedrifter. For eksempel kan du ha oppnådd bachelorgrad i friluftsliv, naturvitenskapelige fag, språk, samfunnsfag, humaniora eller økonomi og administrasjon.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan

Ferdigheter

Studenten kan

Generell kompetanse

Studenten kan


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis omtrent 20 timer undervisning. Her vil det være tradisjonelle forelesninger som redegjør for grunnleggende teorier og hva som skjer på forskningsfronten innen ledelse av de menneskelige ressursene. Det kan også bli brukt simuleringer og rollespill som supplement til forelesninger. Dette vil gjelde både i forhold til selekteringsmetoder og forhandlingsstrategi. For opplæringsprogrammer vil undervisningen suppleres med gruppearbeid og praktisk trening i formidling. Dette vil bidra til at kunnskapsmålene utvikles til konkrete praktiske ferdigheter og på sikt generell kompetanse som betyr at man bruker kunnskap og ferdigheter til å analysere og løse nye utfordringer. Undervisningen vil være preget av dialog og diskusjoner basert på forskningsbaserte kunnskaper og studentenes praktiske erfaringer slik at det utvikles kunnskap horisontalt. Det innebærer at tilrettelegging for læring og kunnskapsutveksling mellom studenter er viktig.

Emnet vil bli evaluert i henhold til kvalitetssystemet til UiT-Norges arktiske universitet