Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

ARK-2034 Arkeologi, krig og konflikt - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er valgfritt i bachelorgradsprogrammet i arkeologi og anbefales tatt i 2. eller 3. studieår. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

I dette emnet vil studentene tilegne seg en dypere forståelse av konflikt og dets materiale, både fra fortiden, samtiden og hvordan det kan påvirke fremtiden. De vil også få faglig orientering som hjelper dem å reflektere over hva konflikt er og hvilke problemstillinger som er knyttet til dette temaet, sett fra et arkeologisk perspektiv. Emnet setter særlig søkelys på hvordan arkeologiske metoder, materialer og teori gir en unik innsikt i konflikter og deres etterspill. Dette vil bli illustrert gjennom konkrete arkeologiske case-studier og eksempler med en nordlig tilknytning eller relevans. Her vil det blant annet bli lagt vekt på hvordan konflikt kan fremtre og tolkes fra arkeologiske kontekster, og hvordan konflikter forsetter å både påvirke kultur og miljø også etter deres «slutt».

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av totalt 12 dobbelttimer med forelesninger kombinert med diskusjonsgrupper, materialstudieseminar og en ekskursjon.