Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

ARK-3900 Masteroppgave i arkeologi - 60 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Emnetype

Emnet er obligatorisk i mastergradsprogrammet i arkeologi og er forbeholdt mastergradsstudenter i arkeologi. Det gis undervisning over fire semestre.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Masteroppgaven skal gi ny kunnskap om et emneområde og gi studenten forståelse av hvordan slik kunnskap erverves og formidles gjennom vitenskapelig argumentasjon. Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad - jfr. opptakskrav for masterprogrammet i arkeologi.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Undervisningen består av veiledning og masterseminar. Seminarene har karakter av en workshop der studenter og faglærer deltar. Presentasjoner fra studenter blir diskutert i plenum. Foruten å være til hjelp i det konkrete arbeidet med de enkelte masteroppgavene, skal seminarene trene opp evnen til å presentere eget arbeid samt i å konstruktivt kunne diskutere andres arbeid.