Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BED-1007 Matematikk for økonomer - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MAT-6101 Innføring i kalkulus for lærere 7.5 stp

Innhold

Emnet skal gi det nødvendige matematiske grunnlaget for økonomistudenter, og skal blant annet styrke evnen til logisk og analytisk problemtilnærming.

Emnet inneholder blant annet følgene temaer:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Hva lærer du

Dette emnet gir en grunnleggende innføring i matematikk med spesielt fokus på anvendelse i økonomi. Etter bestått emne skal læringsutbyttet nedenfor være oppnådd.

Kunnskap:

Ferdigheter:

Kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen baserer seg på konseptet omvendt klasserom (flipped classrom). Dette inkluderer blant annet læringsvideoer, forelesninger, seminarer og lignende. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet, og er ikke spesielt tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på overnevnte arbeidsformer.