Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BED-2022NETT Årsregnskap og god regnskapsskikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen kan avlegges på følgende steder: Tromsø, Harstad, Narvik, Alta og Oslo.


Studiepoengreduksjon

BED-2022 Årsregnskap og god regnskapsskikk 10 stp

Innhold

Emnet er et videregående emne i årsregnskap og god regnskapsskikk videregående. Faget har videre som mål å gi en fordypning i innregning og målingsutfordringer forbundet med å avslutte et årsregnskap i samsvar med god regnskapsskikk.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer. I tillegg er det nødvendig at studentene individuelt eller i grupper gjennom hele semesteret arbeider med oppgaver som er knyttet til de forskjellige emner. Det holdes et repetisjonsseminar på slutten av semesteret.