Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BED-2112 Human Resource Management - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

BED-2149 Personalledelse og arbeidsrett 5 stp

Innhold

Human resource management (HRM) er en kritisk faktor for virksomheters suksess, og refererer til alle aktiviteter som gjelder ledelse av mennesker og arbeid i organisasjoner. Emnet inneholder relevante tema, spørsmål og problemstillinger innenfor feltet HRM. Hensikten er å gi studenten en introduksjon til HRM-praksiser gjennom hele ansettelsesforholdet fra rekruttering til avslutning. Eksempler på slike praksiser er rekruttering, kompetanseutvikling, prestasjonsvurdering, lønn og belønning. Emnet introduserer studenten for to perspektiver for å belyse ulike HRM-praksiser. For det første presenteres et strategisk perspektiv sett fra arbeidsgivers side, der HRM blir et verktøy for å nå organisasjonens overordnede mål. For det andre presenteres et medarbeiderperspektiv der fokus vil være på spilleregler og hva man kan forvente i et arbeidsforhold. I undervisningen vil det dras veksler på ulike teorier som er nødvendige for å få belyst HRM-praksiser fra flere sider.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Studiepoengreduskjon BED-2112 overlapper faglig med BED-2061 og BED-2061NETT og vil gi en reduksjon på 7 studiepoeng.

BED-2112 overlapper også faglig med BED-2040NETT og vil gi en reduksjon på 8 studiepoeng.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.