Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BED-3013H Fordypningsemne - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Studiepoengreduksjon

BED-3013 Fordypning i bedriftsøkonomisk teori 10 stp

Innhold

Emnet er en forberedelse til masteroppgaven, og er et fordypnings- og integreringskurs for studenter på masternivå. Emnet gir fordypning i økonomistyring eller ledelse av menneskelige ressurser. Emnet oppsummerer også en del temaer som studentene har vært innom før, men mer i dybden, og det gir et springbrett for oppgaveskriving.

I tillegg gis studentene en praktisk og teoretisk innføring i arbeidet med en masteroppgave. Emnet skal derfor også gi praktiske råd for oppgaveskriving, samt gi studentene trening i å presentere sine egne oppgaveideer på en gjennomarbeidet måte. Emnet avsluttes med en semesteroppgave, som kan danne grunnlaget for skriving av masteroppgave påfølgende semester.


Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Kandidaten…

Ferdigheter:

Kandidaten…

Generell kompetanse:

Kandidaten…


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, presentasjoner, gruppevis og/eller individuell veiledning. Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, presentasjoner o.l.