Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BED-3044H Økonomi- og virksomhetsstyring - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Studiepoengreduksjon

BED-3044F Økonomi- og virksomhetsstyring 10 stp

Innhold

Økonomi- og virksomhetsstyring handler om å tilføre virksomheten konkurransekraft gjennom god beslutningsstøtte og god resurs- og prestasjonsstyring. Et viktig element er implementering av bedriftens strategier hvor økonomi- og virksomhetsstyring skal bidra med argumenter til konkrete beslutninger og tilrettelegging for selve strategiprosessen. Innenfor fagfeltet økonomi- og virksomhetsstyring inngår følgende komponenter:


Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten

Ferdighet

Kandidaten

Generell Kunnskap

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger og seminarer. Emnet er spesialdesignet for studenter som tar mastergraden i økonomi og administrasjon ved studiested Harstad og Alta. Det er ikke mulig for studenter som er lokalisert i Tromsø å følge dette emnet.