Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BED-3076 Forbrukeratferd - 10 stp


Ansvarlig enhet

Handelshøgskolen ved UiT

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Innhold

Innhold


Hva lærer du

Emnet gir en innføring i forskning på noen utvalgte temaer innenfor forbrukeratferd, med særlig søkelys på kunde-sentrerte analyser av faktisk atferd. Etter å ha fullført og bestått emnet skal kandidaten ha utviklet følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

Ferdigheter

Kandidaten

Generell Kunnskap

Kandidaten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og presentasjoner. Noen av forelesningene vil være på engelsk.