Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

BIO-2608 Metoder i molekylær bioteknologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Norges fiskerihøgskole

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i bioteknologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir innsikt og trening i utvalgte eksperimentelle teknikker med relevans både for framtidig mastergradsarbeid og aktuelle arbeidsområder innen laboratorierettet biologi. Det gjennomføres et eksperimentelt prosjekt som omfatter kloning og uttrykk i bakterie av genet for et antimikrobielt peptid opprinnelig isolert fra et marint invertebrat dyr. Genet blir sekvensert ved bruk av sanger-sekvensering. Påvisning av rekombinant produkt blir gjort ved western blot og deretter blir peptidet renset opp og testet for bioaktivitet ved bruk av bioassays.

Obligatoriske forkunnskapskrav: Se oversikt nedenfor. Tilsvarende emner godkjennes også.

Sikkerhetsopplæring: Laboratorieundervisningen blir gjennomført under veiledning, der egnet verneutstyr/tiltak (hansker, frakk, jobb i avtrekkskap) blir påkrevd.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 eller (S1+S2) og enten

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Obligatorisk forkunnskapskrav

BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1001 Celle- og molekylærbiologi, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologieller BIO-1601 Innføring i mikrobiologi, KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi, MBI-1002 Celle- og molekylærbiologi

Hva lærer du

I løpet av kurset vil du få

Kunnskap om:

Ferdigheter:

Generell kompetanse:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk, dersom du ønsker å levere labrapport på engelsk er det akseptert.

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvelser og rapportskriving.