Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

DTE-2510 Grunnleggende programmering - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for datateknologi og beregningsorienterte ingeniørfag

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

DTE-2508 Programmering 0 10 stp

Innhold

Om datamaskiner og programmeringsspråk

Grunnleggende programmering

Innebygde funksjoner

Strenger og objekter

Valg

Løkker

Funksjoner

Objektorientert programmering

GUI programmering

Lister

Flerdimensjonale lister

Arv og polymorfi

Enhetstesting


Opptakskrav

Generell studiekompetanse og Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søkere som kan dokumentere ett av følgende kvalifiserer også for opptak:

*For å få opptak til enkeltemner på grunnlag av Y-veien, må søkeren oppfylle opptakskriteriene for Y-vei til studieprogrammet som emnet inngår i. I tillegg må søkeren oppfylle eventuelle forkunnskapskrav som er spesifisert for det konkrete emnet de søker opptak til. Det gis begrenset studierett til det spesifikke emnet - på samme måte som realkompetansesøkere.

Søknadskode: 9391


Hva lærer du

Kunnskaper og forståelse

Ferdigheter

Kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk, det meste av pensumlitteratur er imidlertid på engelsk. Både arbeidskrav oppgaver og eksamensoppgaver kan være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger og øvinger etter prinsippet "omvendt undervisning", dvs studenten forbereder seg hjemme og jobber stort sett med øvinger i lærerstøttede øvingstimer på campus / nett.