Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

FAR-3401 Avansert legemiddelteknologi og biofarmasi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for farmasi

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på master i farmasi, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold


Hva lærer du

Etter å ha bestått emnet har kandidaten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten...

Ferdigheter

Studenten...

Generell kompetanse

Studenten...


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på engelsk og norsk. Pensumlitteraturen er hovedsakelig på engelsk. Eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Forelesning

Seminar (obligatorisk)

Laboratoriekurs (obligatorisk)


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 13.10.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.