Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

FIL-1026 Metafysikk og bevissthetsfilosofi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i filosofi. Emnet er en vesentlig del av en grunnleggende skolering i dette studieprogrammet, samt er grunnlag for videre fordypning i enkelte emner på 2000-nivå, så som FIL-2031 Metaetikk og FIL-2032 Moralpsykologi.

Studiepoengreduksjon

FIL-1015 Erkjennelsesteori og bevissthetsfilosofi 10 stp

Innhold

Hva er virkeligheten? Hva vil det si å eksistere? Hva utgjør en tings vesen, natur eller identitet? Hva skiller bevisste vesen fra det som ikke er bevisst? Hva er bevissthet? Har vi fri vilje eller er våre handlinger bestemt fra tidenes morgen? Finnes det egentlig noe annet enn naturens og fysikkens absolutte minstedeler?

I metafysikk og bevissthetsfilosofi tas det opp grunnleggende tema og spørsmål om virkeligheten, oss selv og vår plass i verden. Emnet er en bred innføring i utvalgte sentrale tema i metafysikk, så som eksistens (ontologi), identitet og forholdet mellom en ting og dens deler (mereologi), forholdet mellom partikulære individ og generelle egenskaper (universalier), modalitet og kausalitet. I tillegg innfører emnet i sentrale teorier innen bevissthetsfilosofi og berører tema som bevissthetens natur, personlig identitet, aktørskap og fri vilje.

Pensum: 600-800 sider


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:

Kompetanse

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det er 12-14 to-timers ukentlige forelesninger.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.