Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

FLY-1600 Grunnleggende flyteori RPAS - 5 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i droneteknologi og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omfatter teori om menneskelige faktorer, meteorologi, kommunikasjon, flytelefoni, grunnleggende flyprinsipper, teoretisk navigasjon, masse og balanse, samt risikovurdering knyttet til RPAS-operasjoner (RPAS-Remotely Piloted Aircraft Systems). Emnet danner det teoretiske grunnlaget for videre studier innen RPAS.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

Ferdigheter:

Studenten …

Generell kompetanse:

Studenten …


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

20 timer forelesning.

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 27.11.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.