Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

FLY-3006 Teorier om sikkerhet, sikkerhetsstyringssystem og operativ sikkerhet i luftfarten - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Forhold knyttet til sikkerhetskultur endrer seg konstant i tråd med teknologi, menneskelige og organisatoriske endringer i luftfartsbransjen.

For at studentene skal kunne imøtekomme sikkerhetsutfordringene vil følgende områder bli belyst;


Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten …

Ferdigheter:

Studenten

Generell kompetanse:

Studenten


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert undervisning. Forelesninger, casestudier, gruppearbeid og studentpresentasjoner.