Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

HEL-8045-NO Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon - 3 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for psykologi

Emnetype

Emnet inngår i basaldelen i ph.d.-utdanningen ved Helsefak, og er obligatorisk for ph.d.-studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet tatt opp etter 9. september 2010.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

HEL-8045-EN Innovasjon og allmennrettet forskningskommunikasjon 3 stp

Innhold

Universitetet ønsker å styrke forskningsbasert innovasjon og tilrettelegge for innovasjon av tjenester og produkter. Innovasjon er avhengig av evne til formidling av nyskapende idéer.

Allmennrettet forskningskommunikasjon og innovasjon er viktig for samfunnet. Formidling er en av universitetenes tre grunnpilarer på linje med forskning og undervisning.

Universitets- og høyskoleloven pålegger oss «å spre og formidle resultater fra forskning, og legge til rette for at institusjonens ansatte og studenter kan delta i samfunnsdebatten». Forskere har verdifull kunnskap de bør bringe inn.

Forskningsformidling er også et stadig viktigere redskap for forskeren selv, blant annet for å utvikle seg som foreleser, danne allianser med nye samarbeidspartnere innen forskning, innovasjon og samfunn, for å oppnå ekstern finansiering og for en karriere i og utenfor akademia.

Dette emnet gir en innføring i målgruppestyrt kommunikasjon og viser viktigheten av å skreddersy sine budskap i henhold til mottakeren. Emnet gir også en innføring i innovasjon i og utenfor akademia, og prosessen fra idé til produkt- og tjenesteinnovasjon.

Deltakerne vil få en oversikt over ulike allmennrettede formidlingskanaler og innsikt i hvordan de kan utnyttes sammen og hver for seg på en effektiv måte. Gjennom eksempler og praktiske oppgaver, vil deltakerne øve seg på budskapsutforming og formidling i ulike kanaler, med mål om å bli tryggere og mer aktive i rollen som formidler av eget fagfelt.

Forskningskommunikasjon skal forstås som en integrert del av det å være forsker og oppleves som en givende oppgave deltakerne har gode verktøy for å mestre.


Opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper:

Erfaringen viser at emnet har større nytteverdi jo mer forskning/fagkunnskap man har å formidle. Det anbefales derfor at emnet tas når studenten er kommet over halvveis i studiet.

Opptakskrav:

Ph.d.-studenter, masterstudenter eller andre studenter ved et forskerlinjeprogram og søkere med norsk mastergrad på fem år eller 3+2 år (eller tilsvarende), er kvalifisert til å søke. Ph.d.-studenter og forskerlinjestudenter betaler ikke semesteravgift.

Det er et begrenset antall plasser på emnet, med maksimum 22 deltakere per kurs. Dersom det er flere søkere enn plasser, vil studentene bli prioritert i henhold til kategori 1 - 4:

Dersom vi må gjøre prioriteringer innad i kategori 1, vil studenter som har kommet lengst i studieløpet og har emnet som en obligatorisk del av opplæringsdelen, bli prioritert.


Hva lærer du

Kunnskaper

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Opplæringen gis i form av et 3 dagers kurs (25 timers undervisning) som inneholder både forelesninger, praktiske øvelser og gruppearbeid. Kurset inkluderer også individuell intervjutrening med en journalist foran et videokamera.