Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

IDR-3914 Analyse av fysisk aktivitet og idrettsprestasjon - 10 stp


Ansvarlig enhet

Idrettshøgskolen

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Innhold

Dette emnet kombinerer akademisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap og ferdighet i metoder for innsamling, analyse og presentasjon av data relatert til menneskelig bevegelse og prestasjon. Emnet skal utvikle forståelse for kunnskapsgrunnlaget for analyse av idrettsprestasjoner og fysisk aktivitet.

I dette emnet gjennomgås:


Opptakskrav

Opptakskrav: Bachelorgrad eller tilsvarende med minimum 90 studiepoeng idrett, friluftsliv eller kroppsøving kvalifiserer til opptak. Studenter med 60 studiepoeng kroppsøving som i tillegg har 30 studiepoeng innen idrett, friluftsliv eller kroppsøving kan også søke opptak til emnet.

For opptak til emner på master i idrettsvitenskap kreves det at gjennomsnittskarakter i bachelorgraden må være C .

Søknadskode 9371


Hva lærer du

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesning, lab- og feltarbeid, veiledning og gruppe- og seminararbeid. Det forutsettes egenarbeid for å analysere og vurdere testresultater. IKT står sentralt i emnet. Det forventes at studentene jobber om lag 250 timer med læringsaktivitetene innen dette emnet for å oppnå læringsutbyttet.