Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

INF-3805 Forskningsseminar i digitale hjemmetjenester - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for informatikk

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med studierett på erfaringsbasert master i digitale helsetjenester og forbeholdt disse. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er nett- og samlingsbasert med to semesters varighet.

Innhold

Emnet presenterer relevant forskning innen digitale helsetjenester med vekt på spesialisthelsetjenesten. Hovedvekten vil være innen avanserte prinsipper for helse-IT-systemer og applikasjoner, inkludert mobile helsesystemer og applikasjoner. Emnet tar for seg klassiske prinsipper for design og implementering av slike systemer og applikasjoner. Videre diskuterer emnet nye helse-relaterte teknologitrender fra den internasjonale forskningsfronten, inkludert kunstig intelligens, maskinlæring, health analytics, persontilpasset behandling, selvhjelpssystemer og digital hjemmeoppfølging.

Obligatorisk forkunnskapskrav

INF-3801 Helseinformatikk

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper - Studenten har:

Ferdigheter - Studenten kan:

Generell kompetanse - Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (men med engelskspråklig lærebok og undervisningsmateriell). Enkelte forelesninger på engelsk kan forekomme.

Undervisning

Undervisningen består av inntil 10 nettbaserte forelesninger og seminarer og to fysiske samlinger av 3-4 dagers varighet. Deltakelse på de fysiske samlingene er obligatorisk. Studentprosjektene får oppnevnt en eller flere veiledere som følger opp arbeidet med prosjektene. Omfanget på veiledningen kan variere. Hvert studentprosjekt kan bestå av inntil seks studenter.

Undervisningen støttes opp av nettbaserte undervisningsressurser og arbeid i digitalt klasserom.

Emnet foregår over to semester.