Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for kjemi

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

KJE-6101 Innføring i kjemi for lærere 8 stp

Innhold

Kjemi studerer oppbygning, egenskaper og reaksjoner til kjemiske forbindelser og er en essensiell del av biologi, medisin, materialvitenskap og vår forståelse av miljø. Emnet gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper og danner grunnlaget for videre studier i kjemi og andre emner som krever kjemi. Følgende tema blir gjennomgått:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav:

Matematikk R2 eller Fysikk 1+2 eller Kjemi 1+2 eller Biologi 1+2 eller Informasjonsteknologi 1+2 eller Geofag 1+2 eller Teknologi og forskningslære 1+2.

Anbefalte forkunnskaper: Kjemi 1, da KJE-1001 bygger på dette + Matematikk R1 og R2

Søknadskode 9197 enkeltemner i realfag.


Hva lærer du

Etter kurset kan studenten

Kunnskap

Ferdigheter

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk. Pensumlitteratur er hovedsakelig på engelsk.

Undervisning

Emnet og eksamen går kun på høsten. Omfang av undervisning:

Laboratoriekurs: 3 øvelser à 8 timer