Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

KJE-6101 Innføring i kjemi for lærere - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for kjemi

Emnetype

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8-13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, få påfyll eller oppfriske kunnskaper.

Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene.


Studiepoengreduksjon

KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi 8 stp

Innhold

Kjemi studerer oppbygning, egenskaper og reaksjoner til kjemiske forbindelser og er en essensiell del av biologi, medisin, materialvitenskap og vår forståelse av miljø. Emnet gir en grundig innføring i sentrale kjemiske begreper og danner grunnlaget for videre studier i kjemi og andre emner som krever kjemi. Følgende tema blir gjennomgått:


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalt forkunnskapskrav: Matematikk R1 (S1+S2) + kjemi 1.

Søknad om opptak til emnet sendes gjennom EVU-web


Hva lærer du

Etter kurset kan studenten

Kunnskap

Ferdigheter 

Generell kompetanse 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, ukentlige nettmøter og veiledning, samt desentraliserte samlinger.  

Emnet går kun på høsten. Omfang av undervisning: 

Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til 2-3 desentraliserte samlinger per basisgruppe. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper.

Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.