Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

KVE-1000 Grunnkurs i kvensk - 20 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk del i bachelorprogrammet i kvensk språk og kultur.

Emnet kan tas som enkeltemne.


Studiepoengreduksjon

KVE-0100 Grunnkurs i kvensk 10 stp

Innhold

Dette kurset gir deg en grunnleggende innføring i kvensk. Du vil lære å lese og selv produsere enkle tekster på kvensk, samt føre enkle samtaler på kvensk. I emnet går vi gjennom sentrale temaer innen kvensk grammatikk med særlig fokus på de mest frekvente strukturene i språket. Vi tar også opp teknikker for effektiv språklæring.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199-enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk og norsk

Undervisning

Undervisningen er både samlings- og nettbasert. Det er 4 tredagers heldagssamlinger på campus i løpet av semesteret i tillegg til ukentlige øvelser på nettet.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.