Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

KVE-1110 Kvensk kultur og litteratur - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

KVE-6110 Kvensk kultur og litteratur 10 stp

Innhold

Studiet gir en innføring i kvensk kultur og kulturelle uttrykk hvor hovedvekten vil bli lagt på skjønnlitteratur. Det litterære bildet av kvenene som minoritet i Norge studeres ved hjelp av kulturanalytiske metoder.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

Ferdigheter

Studenten kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: Norsk/svensk.

Eksamensspråk: Finsk, kvensk, norsk, svensk, dansk eller engelsk.


Undervisning

Nettbasert undervisning via Canvas. Emnet inkluderer et skrivekurs i akademisk oppgaveskriving. I skrivekurset er de obligatoriske arbeidskravene tema. Det forutsettes at studentene anvender materiell som legges ut i Canvas.