Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

KVE-3090 Spesialemne i kvensk språkvitenskap - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterstudium i kvensk og finsk, og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Du skal sette deg inn i et selvvalgt emne innenfor kvensk språkvitenskap, med et pensum som utgjør et tematisk enhet.

Hva lærer du

Etter bestått emne har du følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Kvensk, finsk eller norsk

Undervisning

Emnet kan legges opp som selvstudium. Du kan også følge undervisning i et emne som blir tilbudt på mastergradsnivå eller andre aktuelle undervisningstilbud som blir gitt i løpet av studietiden.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Studieprogramleder avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.