Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

LER-3510 Metode - 15 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Emnetype

Emnet er en obligatorisk del av Master i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn og Master i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, samt en del av fagdidaktisk master.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærarutdanning 1.-7. og 5.-10. trinn.


Studiepoengreduksjon

LER-3500 Metode 15 stp

Innhold

Emnet gir en teoretisk og praktisk gjennomgang av hvordan en utvikler kvalitetsmessige forskningsdesign, som kan anvendes i utforskning av relevante temaer innen opplæring i grunnskolen.

Emnet skal være en integrert del av masterprosjektet og fungere som en start på masteroppgaven. I løpet av emnet skal en formulere sin egen problemstilling og lage en prosjektplan. Prosjektplanen inkluderer å utvikle en strategi (design) for gjennomføring av prosjektet, samt lage en plan for metodebruk, både for datainnsamling og analyse.

Emnet vil vektlegge forskningsetikk og dermed identifisere og drøfte relevante etiske problemstillinger knyttet til forskningsprosessen. Gjennom fagbegreper som validitet, reliabilitet, og generalisering og andre begreper som kan være aktuelle for forskningsfeltet vil studentene kunne vurdere kvaliteten på eget og andres forskningsdesign.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

Kompetanse

Studenten skal kunne:


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. For studenter som tar master i engelsk fagdidaktikk oppfordres det til å skrive på engelsk

Undervisning

Emnet blir organisert i fellesforelesninger og fagvise seminarer.

Kvalitetssikring

Emnet evalueres i henhold til instituttets retningslinjer.