Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

DS107 Matematikk 1 10 stp

Innhold

Grunnleggende funksjonslære. Derivasjon, integrasjon, komplekse tall, første og andre ordens differensiallikninger og funksjoner av flere variabler, alle temaene er med anvendelser. Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper innenfor matematikk og evnen til å bruke matematikk som et verktøy i ingeniørfaglig problemløsning. Emnet gir et innblikk i hvordan bruke relevant dataverktøy til modellering og algoritmisk problemløsning. Emnet vektlegger regneferdigheter og anvendelser av derivasjon og integrasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING (Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1. Søknadskode 9391.

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

Ferdigheter

Kandidaten:

Generell kompetanse

Kandidaten:


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Ca. 60 timer forelesninger og ca.24 timer øvinger.