Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammer i ingeniørfag.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet er delt i to likeverdige deler;


Hva lærer du

Emnet skal gi studenten kunnskap om statistikk, programmering, algoritmer og numeriske metoder som viktige verktøy i ingeniørfaglig problemløsning.

Kunnskap:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten:

Generell kompetanse:

Studenten har forståelse for at statistiske og beregningsorienterte metoder basert på programmering kan brukes til å beskrive og forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger og løsninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet blir undervist på høsten. Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og øvingstimer/datalab.

Totalt timetall: 36 timer forelesning og 48 timer øving.

Ordinær eksamen tilbys kun i høstsemesteret.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 07.12.2023;Hjemmeeksamen utlevering 06.10.2023 innlevering 06.10.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.