Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelorprogrammer i ingeniørfag.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet er delt i to likeverdige deler;


Hva lærer du

Emnet skal gi studenten kunnskap om statistikk, programmering, algoritmer og numeriske metoder som viktige verktøy i ingeniørfaglig problemløsning.

Kunnskap:

Studenten har:

Ferdigheter:

Studenten:

Generell kompetanse:

Studenten har forståelse for at statistiske og beregningsorienterte metoder basert på programmering kan brukes til å beskrive og forstå ingeniørfaglige problemstillinger og kunne kommunisere om slike problemstillinger og løsninger.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet blir undervist på høsten. Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger og øvingstimer/datalab.

Totalt timetall: 36 timer forelesning og 48 timer øving.

Ordinær eksamen tilbys kun i høstsemesteret.