Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

MAT-6101 Innføring i kalkulus for lærere - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for matematikk og statistikk

Emnetype

Emnet tilbys som videreutdanningsemne. Hovedmålgruppen er lærere trinn 8- 13 som ønsker å øke sin undervisningskompetanse, påfyll eller oppfrisking av kunnskaper. Emnet er åpent for alle som oppfyller opptakskravene

Studiepoengreduksjon

MAT-0001 Brukerkurs i matematikk 8 stp

Innhold

I emnet blir kunnskapene fra videregående skole om funksjoner i en variabel styrket og bygget videre ut. Temaer som tas opp er reelle tall, følger og rekker, funksjoner, kontinuitet, derivasjon, integrasjon og differensialligninger.

Emnet inneholder en innføring i programmering og enkle numeriske metoder.

Arbeidsformene og temaene i faget knyttes til innhold i skolen gjennom didaktiske refleksjoner.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og enten:

eller

Søknad om opptak til emnet gjøres via EVU-web.


Hva lærer du

Kunnskap - Studentene

Ferdigheter - Studentene

Generell kompetanse - Studentene


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av digitale ressurser tilgjengelig gjennom læringsplattformen, ukentlige nettmøter og veiledning, samt desentraliserte samlinger.

Desentraliserte samlinger er et tilbud for deltagere i Troms og Finnmark. Det vil dannes basisgrupper på egnede lokasjoner i regionen og det legges opp til 2-3 desentraliserte samlinger per basisgruppe. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall studenter med nærhet til de enkelte lokasjonene for å kunne danne basisgrupper.

Det er mulig å ta emnet nettbasert for deltagere både innenfor og utenfor Troms og Finnmark. Emnet har ikke deltagelse på undervisning som arbeidskrav.