Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

MDV-1004 Databaser, søkemotorer og datamodellering - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for språk og kultur

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

DOK-1012 Digitale medier og databaser 10 stp

Innhold

Databaser og søkemotorer er fundamentalt innen all moderne dokumentorganisering og viktig for alle institusjoner som håndterer dokumenter. Utgangspunktet er gjerne «samlinger» av et eller annet: bøker, filmer, forfattere, nettsider, varer i en butikk, kurs på universitetet, nyheter i ei nettavis eller innlegg i en blogg. Ofte registreres informasjon OM hvert samlingsobjekt i en database, mens en søkemotor registrerer innholdet. En kombinasjon gir i mange tilfeller det beste resultatet. Datamodellering er arbeidet der vi planlegger søkeverktøyet «som en arkitekt». Først modelleres det som skal være med, deres egenskaper, sammenhenger og begrensninger. Modellen konverteres deretter til et skjema som er utgangspunktet for en velfungerende database. Emnet gir en praktisk og teoretisk innføring i datamodellering, søkemotorer og databaseteori med vekt på relasjonsdatabaser. I hovedsak behandles emnet fra et informasjonsteknologisk perspektiv, men også samfunnsmessige og politiske konsekvenser blir behandlet.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal du ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Du har:

Ferdigheter:

Du kan:


Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

3 timer forelesning og 2 timer seminarer / praktiske øvelser ukentlig i semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Studieprogramleder avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.