Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

MFA-1009 Nautikk intro - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MFA-1001 Måle- og instrumenteringsteknikk 5 stp

Innhold

Emnet er ment å gi studentene en innføring i grunnleggende nautikkfaglige problemstillinger som er nødvendig for videre studier innen fagområdet. Emnet inneholder følgende deler:


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten …

Ferdigheter

Studenten …

Generell kompetanse

Studenten …


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Inntil 48 timer forelesninger, 12 timer laboratorieøvinger og 8 simulatorøvinger.

Emnet kan bli undervist på engelsk.