Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

MFA-1009 Nautikk intro - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MFA-1001 Måle- og instrumenteringsteknikk 5 stp

Innhold

Emnet er ment å gi studentene en innføring i grunnleggende nautikkfaglige problemstillinger som er nødvendig for videre studier innen fagområdet. Emnet inneholder følgende deler:


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten …

Ferdigheter

Studenten …

Generell kompetanse

Studenten …


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Inntil 48 timer forelesninger, 12 timer laboratorieøvinger og 8 simulatorøvinger.

Emnet kan bli undervist på engelsk.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 05.12.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.