Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

MFA-2014 Lastehåndtering - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MFA-2016 Marine systemer og maskineri 1.5 stp

Innhold


Hva lærer du

Kunnskap

Studenten …

Ferdigheter

Studenten …

Generell kompetanse

Studenten …


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesninger, 28 timer øving, 28 timer simulatorøvinger og lastekalkulator program (bulk/olje).

Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 28.11.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.