Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

MFA-2016 Marine systemer og maskineri - 10 stp


Ansvarlig enhet

Institutt for teknologi og sikkerhet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnets faglige innhold består av grunnleggende prinsipper og metoder som introduksjon til arbeid, energi og termodynamikk og maritime hydrauliske og pneumatiske systemer. Videre gis det en innføring maskiner, fremdriftssystemer, elektriske installasjoner og dieselelektrisk fremdrift benyttet på maritime installasjoner som skip og rigger. Emnet fokuserer også på grønn skipsfart, som omhandler skip og energieffektivitet samt utslippsstyringsregler og -forskrifter.

Hva lærer du

Kunnskap:

Studenten ...

Ferdigheter:

Studenten ...

Generell kompetanse:

Studenten ...


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

42 timer forelesninger. 28 timer laboratorium/seminar/øving.

Deler av emnet kan bli undervist på engelsk.


Dato for eksamen

Skriftlig skoleeksamen 04.12.2023

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres ved oppslag på det enkelte fakultet primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret.