Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

MUS-3107 Biinstrument - 30 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

Valgemne på Musikkutøving - master. Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Musikkutøving master. Kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

MUS-3407 Second instrument 30 stp

Innhold

Emnet kan tas med de fleste instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger. Arbeid med utøvende ferdigheter på instrument solo og samspill med et repertoar som viser bredde i sjanger og stilart.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

- kunne realisere kunstneriske intensjoner ved å framføre et bredt repertoar for sitt valgte instrument

- kunne delta i ulike samspillsituasjoner

- kunne arbeide selvstendig i videre arbeid med nytt repertoar

- kunne beherske improvisasjon der dette er naturlig

- kunne skriftlig og muntlig kommunisere med fagfeltet og publikum.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Engelsk kan benyttes i veiledningssituasjoner.

Undervisning

Emnet tas over to semester. Det gis undervisning og veiledning individuelt og i gruppe, og det forventes stor grad av selvstendig arbeid. Studenten har et selvstendig ansvar for å organisere og å delta i ulike samspillgrupper og ensembler. Der det er naturlig må studenten delta i klasse, felles prosjekter og ensembler. Ved semesterstart settes det opp plan over slik virksomhet. Studenten må delta i offentlige konserter solo/ensemble og lage programkommentarer. Repetisjon gis etter søknad, men studenten bør søke samarbeid med andre studenter om repetisjonsoppgaver. Studenten må føre repertoarliste over gjennomgått repertoar, samlet tid på 90 minutter, som må inneholde både solo og samspill. Deltakelse i ulike ensembler. Offentlig framførte konserter.