Skriv ut Lukk vindu


 

Høst 2023

MUS-3304 Instrumentaldidaktikk med praksis 2 - 15 stp


Ansvarlig enhet

Musikkonservatoriet

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Emnet fokuserer på studentens utvikling av didaktiske ferdigheter gjennom selvstendig undervisningspraksis med individuell veiledning, observasjon av undervisning og analyse og drøfting av pedagogiske og didaktiske intensjoner. Emnet vektlegger undervisning knyttet til instrumental- og ensembledidaktikk på viderekommende nivå, og talentutvikling.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Ferdighet

Generell kompetanse


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning omfatter utvikling av studentens undervisningsferdigheter samt instrumentaldidaktikk og pedagogisk teori.

Undervisningen blir gitt i form av gruppeundervisning, forelesninger, seminarer og individuell veiledning.